ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 )

monnyboy /

06 ม.ค. 65 12:01

458

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 )

รายละเอียด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ถนนกรุงเกษมเทเวศร์กรุงเทพฯ10200
รับสมัคร:ข้าราชการโดยวิธี:สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน:๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐บาท
ประเภท:ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
จำนวน:5ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวส.
รายละเอียดวุฒิ:ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่17มกราคมพ.ศ.2565ถึงวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์พ.ศ.2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33146ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:.jobthaiweb.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์