ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( 9 - 30 มิถุนายน 2565 )

monnyboy /

04 มิ.ย. 65 11:06

119

ประกาศจาก.. กรมสุขภาพจิต เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( 9 - 30 มิถุนายน 2565 )

รายละเอียด

กรมสุขภาพจิต

ถ.ติวานนท์ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นนทบุรี11000
รับสมัคร:พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง:พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เงินเดือน:8,690บาท
ประเภท:
จำนวน:12ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา:ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายละเอียดวุฒิ:
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2.มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า5ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วยการส่งเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพการควบคุมป้องกันโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร:วันพฤหัสบดีที่9มิถุนายนพ.ศ.2565ถึงวันพฤหัสบดีที่30มิถุนายนพ.ศ.2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34125ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์