ติดต่อโฆษณา 
menu

วาไรตี้

พลาดอย่างแรง! สิทธิบัตรทอง ‘สิทธิ’ ที่นึกไม่ถึง!!!

หัวโต /

27 เม.ย. 59 16:34

93,951

พลาดอย่างแรง! สิทธิบัตรทอง ‘สิทธิ’ ที่นึกไม่ถึง!!!


พลาดอย่างแรง
!
สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ที่นึกไม่ถึง
!!!


              ใครจะไปรู้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยถูกหามส่งโรงพยาบาลวันไหน...และหากวันนั้นมาถึงจริงๆเราจะใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาพยาบาลได้บ้างดังนั้นในภาวะปกติเราควรตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองให้รู้ว่าเมื่อเจ็บป่วยจะต้องไปที่รพ.ไหนต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่อย่างไรเพื่อใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาในส่วนที่ไม่ควรต้องจ่าย


               สิทธิบัตรทองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ทุกคนรู้จักกันดีแต่บางทีเราอาจมองข้ามไปหรือหลายๆคนอาจไม่เคยใช้เลยซึ่งในความเป็นจริงก็คงไม่มีใครอยากใช้...เพราะนั่นหมายถึงความเจ็บป่วยที่มาเยือนแต่เผื่อวันใดวันหนึ่งเราจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาจริงๆ ถึงตอนนั้นเราควรทำอย่างไร?

การใช้สิทธิบัตรทอง
?

       กรณีใช้สิทธิที่หน่วยบริการที่มีสิทธิอยู่หรือถ้าเจ็บป่วยทั่วไปสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขได้เลย

          แต่กรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตสามารถใช้สิทธิข้ามเขตเข้ารพ.ที่ใกล้ที่สุดได้โดยใช้สิทธิได้
3วัน(72ชั่วโมง)และถ้าเป็นไปได้

ควรเข้ารพ.ของรัฐอันดับแรกเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้

      

  สิ่งสำคัญต้องแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพราะหากแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้อง ทางรพ.จะประสานเรื่องเบิกอุปกรณ์การแพทย์กับหน่วยงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้ผู้ป่วยจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

 

สิทธิบัตรทองสิทธิคนไทยได้ทุกคน...

           
ประชาชนคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลัก สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ทุกคนยกเว้นผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมหรือสวัสดิการของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลได้ด้วยตนเองว่าเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรในการรักษาพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สป.สช) เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าเรามีสิทธิรักษาที่ รพ.ไหนและใช้สิทธิชนิดใดเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง 
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx